Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το 1ο Forum εθελοντικής προσφοράς

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που λαμβάνουμε από τους ενδιαφερόμενους για την συμμετοχή τους στο Forum εθελοντικής προσφοράς. Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά! […]

Continue Reading